Wie we zijn...

De FTZ is een vereniging, die de belangen van de Tilburgse koren al verschillende decennia behartigt.
We zijn voor hen de schakel naar Art fact.

Koorzang, in alle vormen ondersteund voor:
- gemengde koren
- kamerkoren
- kinderkoren
- seniorenkoren
- theaterproducerende verenigingen
- vocale ensembles
- enz.

   Wat we doen...

Door de jarenlange ervaring, is er veel kennis verzameld over de korenwereld en is een bruikbaar netwerk opgebouwd om de zangverenigingen van dienst te kunnen zijn. Of het nu gaat over accommodatie, geschikte cursussen, of andere vragen, we ondersteunen de aangesloten leden met informatie en advies.
Daarvoor worden contacten onderhouden en is er periodiek overleg over nieuwe ontwikkelingen.

Aandachtspunten voor de toekomst liggen vast in een beleidsplan, dat een periode van 4 jaren bestrijkt. Speerpunten zijn vertaald in prioriteiten en einddoelen.

Samenwerking tussen de leden, maar ook met andere disciplines, wordt gestimuleerd.

De FTZ organiseert diverse podia, waar koren zich kunnen presenteren aan het Tilburgs publiek.